Меню Затваряне

Ремонт на мехатроник

Ремонт на мехатроник

Ние от BM – Electronics извършваме ремонт на мехатроник на автоматична скоростна кутия.

Предлагаме решения на типичните проблеми на този вид управления.

Типични и често срещани проблеми при мехатроник.

 ниско налягане
– липса на комуникация с управляващия модул (пример: модулът е загубил комуникация поради неуспешно клониране)
006079 P17BF: Hydraulic Pump – Play Protection Intermittent;
006300 P189C: Function restriction due to insufficient pressure build-up;
006013 P177D: Dual Clutch – Torque too High – Intermittent;
002113 P0841: Transmission Fluid Pressure (TFP)
P072C: Gear 1, Not selectable
P1895: Functional restriction due to pressure drop
P073F: Unable to engage Gear 1 / Synchronization Gear 1 failed
Sensor/Switch 1 – Range/Performance Problem;
и други…

 

Имаме решение за Вас.
Свържете се с нас за консултация и предложение за отстраняване на неизправности.